STYRELSEN - KONTAKTUPPGIFTER

Primär kontaktväg via e-post: styrelsen@brfliljeholmshojden.se

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

VERKSAMHETSOMRÅDE

HUVUDANSVARIG

DELANSVARIG

Fastighet

Fredrik Nyman

Tomas Norin, Fevzi Demirtas, Lena Sprimont, Jörgen Rahm

Nya medlemmar

Lena Sprimont

Carina Forslund

Ekonomi

Carina Forslund, Jörgen Rahm

Tomas Norin

IT / webb

Tomas Norin

Fredrik Nyman

Gemensamhetsanläggningar

Åsa Ralpher

Jörgen Rahm, Fevzi Demirtas

Kommunikation

Åsa Ralpher

Fredrik Nyman

Kommersiella lokaler

Tomas Norin

Åsa Ralpher