ÖVERLÅTELSER

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Skickas till:

Brf Liljeholmshöjden 
Sjöviksbacken 55
117 56 Stockholm

En överlåtelseavgift tas ut av köparen med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.  


MÄKLARBILD /UTDRAG UR FASTIGHETSREGISTRET

Beställs via Simpleko https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare/


PANTSÄTTNING

För uppgifter om pantsättning kontakta info@simpleko.se för utdrag ur lägenhetsförteckningen