FAKTA OM FASTIGHETEN

Byggnadsbeskrivning

 • Ett lamellhus med underliggande källare i en våning i delar av huset. En lokal i södra delen.

Grundläggning

 • Grundläggning sker på berg/pålar. Bottenplatta av platsgjuten betong på packad sprängbotten.
 • Betongplatta

Hissgropar

 • Prefabricerade hissgropar

Stomme

 • Stommen utförs som platsgjuten betongstomme med plattbärlag, bärande stålpelare i fasad. Garage utförs med betongpelare, plattbärlag och HPC-balksystem. Detta gäller trapphus 1-4. Trapphus 5 skalväggar på den är byggd som ett separat hus på grund av omläggning av infarten till området. 

Ytterväggar

 • Ytterväggar består av utfackningselement med trästomme, samt pust(puts20) på putsbärare av mineralull. 

Innerväggar

 • Bärande innerväggar utförs av platsgjuten betong
 • icke bärande innerväggar utförs som gipsväggar på stålregelstomme

Yttertak

 • Yttertaken utförs med uppstolpade takstolar ovan vindbjälklaget vidfläktrum och med installationsutrymme. Tacktäckning består av sedum. Övrig yta är terrass med planteringsytor i lådor och plattyta. 

Fönster och fönsterdörrar

 • Fönster och fönsterdörrar utförs som aluminiumklädda träfönster 2+1 glas Upvärde 1,1 ljudkrav enligt A-ritningsstandard fönster

Entrépartier

 •   Entrépartier utförs med stomme av aluminium, garageport styrs med tagg och fjärrkontroll. 

Värme och sanitet 

 • Uppvärmningen sker genom frånluftsvärmepunpar som bas samt med fjärrvärme som spetslast via vattenburna radiatorer. Värmestammar utförs synliga och utanpåliggande. 
 • Vattenrör i badrum är kromade och utanpåliggande. Inspektionslucka är placerad i schaktvägg. Brunnar i garage ansluts till pumpgrop och oljeavskiljare under bottenplatta. 

Ventilationssystem 

 • Ventilationssystem för lägenheterna utförs som ett frånluftssystem med tilluft  ink förvärmning bakom radiatorer.