GARAGE OCH PARKERING

GARAGE & PARKERING

Föreningen förfogar över 54 st parkeringsplatser i underliggande garage vilket förvaltas i GA med BRF Vinbäret 1.

Avgift för parkeringsplats är f.n 1400 kr/mån. 

Uthyrning av föreningens parkeringsplatser och MC-platser administreras av Aimo Park.

Garaget har övervakningskameror vilket finns aviserat om vid ingångar till garage.

För boendeparkering på gata se information på www.stockholm.se

Besöksparkering finns för föreningens besökare på Sturehillsvägen. Mer information finns för medlemmarna här.