FAKTURAADRESS

FAKTURAADRESS

Brf Liljeholmshöjden
Fastnr 1027, Box 1005
831 29 Östersund  


Det går att skicka fakturor via epost och för att det ska fungera korrekt är det viktigt att följande regler efterföljs:


  • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
  • Bilagan får vara max 2 MB stor
  • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken
  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
  • Fakturan ska fortfarande vid adressfältet innehålla "Fastnr 1027, Box 1005"

Adressen som ska användas är: simpleko@ironmountain.com