FAKTA OM FÖRENINGEN

FASTIGHETSBETECKNING

Årstadalsskolan 7


BYGGNADSÅR

2015


ANTAL LÄGENHETER

71


YTOR

Areal: 2864 kvm

BTA: 7120 + 203

BOA: 5871

LOA: 1325 (garage) +169 (Uthyrningslokal)


UPPVÄRMNING

Återvinning på frånluftsventilation, fjärrvärme som spetsvärme, vattenradiatorer


TV, TELEFON & BREDBAND

Internetburet Triple play från Telia, flexibelt stjärnnät i lägenheter


VATTEN

Varmvattenförbrukning är exkluderat i avgiften och mäts individuellt


GEMENSAMMA UTRYMMEN

Takterrass

* Flera Cykel- samt barnvagnsrum

* Externa lägenhetsförråd i källarplan

* Gård med lekplats (förvaltas i GA med brf Vinbäret1)

* Gästlägenhet - förvaltas i GA med brf Vinbäret 1 samt Sturehillshöjden


FÖRVALTARE

Ekonomisk förvaltare är Simpleko

Teknisk förvaltare är Driftia Förvaltning AB

Trapphusstädning Städhuset i Stockholm AB

Markskötsel & Snöröjning IT Underhåll AB


FAKTURAADRESS

Brf Liljeholmshöjden

Fastnr 1027, Box 1005

831 29 Östersund  


ORGANISATIONSNUMMER

769625-5335

  

ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP

Skickas till Brf Liljeholmshöjden, Sjöviksbacken 55, 117 56 Stockholm


MÄKLARBILD /UTDRAG UR FASTIGHETSREGISTRET

Beställs via Simpleko https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare/


ÖVERLÅTELSEAVGIFT

En överlåtelseavgift om 2,5% av ett prisbasbelopp debiteras köparen i samband med överlåtelsen.


ÖVRIGT

* Delat ägande accepteras

* Det finns i dagsläget inga planerade renoveringar av fastigheten

* Det finns i dagsläget ingen planerad ändring av avgiften - för objekts avgiftsnivå och andelstal - v g kontakta säljaren

* Hemförsäkring samt bostadsrättstillägg ingår inte i avgiften – Medlem tecknar separat försäkring

* El ingår inte i avgiften, medlemmen ansvarar för tecknade av abonnemang med valfri leverantör

* Aktuell årsredovisning återfinns under separat rubrik på webbplatsen